Användbara länkar och tips för gymnasiearbete i ekonomiämnena

Bibliotekets avdelning för ekonomi är Q. Några av underavdelningarna är bl a:

Qa Nationalekonomi, Qb Företagsekonomi, Qbl Marknadsföring, Qbm Reklam och Qi Handel.

Men det finns även användbar litteratur på andra avdelningar ex:

Kv Allmän ekonomisk historia. Gäller det Sveriges ekonomiska historia står den på avdelningen för Sveriges historia Kc.

Samhällskunskap och ex underavdelningen Oab Sociala strukturer

Do Psykologi

Glöm inte att söka i bibliotekskatalogen. Där får du även upp e-böcker som du missar om du bara går till bokhyllan och även böcker från andra bibliotek här i Danderyd.

Man kan beställa in fjärrlån från Sveriges universitet och högskolor. Man söker då i katalogen LIBRIS. Man kan söka själv men be bibliotekspersonalen om hjälp att beställa. Det man ska tänka på är att det kan ta 1-2 veckor att få hit en bok även om den inte är utlånad och att man ofta bara får ha den i 28 dagar.

Här på bibliotekets hemsida finns en rubrik Bibliotekslänkar. Där finns Artikeldatabaser, och länkar till användbara databaser inom Världen, Ekonomi, Statistik, Lagar och Bibliotekskataloger

Även länkar till Vetenskapliga artiklar och Vetenskapliga uppsatser.

På bibliotekets hemsida finns även en avdelning för Informationssökning och källkritik. 

Det är viktigt att fundera över trovärdigheten i det man hittar på nätet. Att vara kritisk.

Vem har gjort webbsidan och varför? Hur ser den ut? Har den källhänvisningar som är trovärdiga? Kan du få informationen från andra källor?

Vet du hur du får använda andras texter och bilder?

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.