Informationssökning och källkritik

Här hittar du länkar till informationssökning, källkritik och källhänvisningar, samt bibliotekets tips vid informationssökning.

Börja med att söka i bibliotekskatalogen och i våra bibliotekslänkar.


Länkar om informationssökning och källkritik

Infokoll.se Självstudieguide i källkritik

Kolla källan Skolverkets lathund i källkritik.

Skolverket källkritik

Skrivguiden.se Webbplats som hjälper studenter att skriva akademiska uppsatser och rapporter. Läs b.l a om skrivprocessen, struktureringen av innehållet och hanteringen av källor och referenser.

Så fungerar Wikipedia av Lennart Guldbrandsson.


Här nedan ger Jerry Silwer på internetkunskap.se tips om källkritik.