Talböcker

för elever med en läsnedsättning

Skolbiblioteket registrerar elever med någon form av läsnedsättning ex dyslexi för Egen nedladdning. Det innebär att du får tillgång till Myndigheten för tillgängliga mediers – MTM:s hela bibliotek. På så sätt kan du komma åt ca 100 000 titlar när som helst och få dem direkt i din dator, mobil eller mp3-spelare. Böckerna söker du i MTM:s katalog Legimus.

För att bli registrerad måste du boka en tid med bibliotekarien. Tillsammans går ni igenom avtalstexten, du får instruktioner om hur man söker i Legimus och hur man laddar ner talböckerna. Introduktionen tar cirka 40 minuter och vid detta tillfälle ska du kunna uppge en fungerande e-postadress dit inloggningsuppgifterna skickas. Om du är under arton behövs också ett underskrivet avtal från föräldrarna där de förbinder sig att följa avtalstexten och inte bryta mot upphovsrättslagen.

Observera att detta endast gäller skönlitteratur!

Vill du ha tillgång till inlästa läromedel? Maila från din skolmail till ljudbok@dagy.danderyd.se  och ange namn och klass!